Mekke’ de Ziyaret Edilmesi Gereken Yerler

Mekke’de, Hz. Peygamber ve onun değerli ashabının izlerini taşıyan bazı yerler vardır. Mekke’ye gidenler buraları ziyaret etmektedirler. Bunlardan bazıları şunlardır:

Ziyaret Yerleri

  • Hz. Peygamber’in Doğduğu Ev
  • Cennet’ül Mu’alla
  • Hira Mağarası
  • Sevr Mağarası
  • Cin Mescidi
  • Zübeyde Hatun su yolu
  • Müzdelife– Minâ
  • Mescidi Cirane
  • Hudeybiye
  • Tenim Mescidi– Arafatz